Омагьосан и еволюцията на половите норми от 60 -те години

Омагьосани се застъпват за свободата на жените да правят каквото си искат, като същевременно отстояват консервативните добродетели, които задържат жените от векове.