Театрите на AMC ще отворят отново повече от 100 места на 20 август; ще таксува 15 цента билет

Театрите на AMC ще бъдат отворени отново на 20 август и ще таксуват 15 цента билет в чест на 100-годишнината.