Тофър Грейс прехвърля връзката на Black Mirror Сезон 5 към Bandersnatch

Bandersnatch и сезон 5 на Black Mirror споделят връзка, а Тофър Грейс има някои отговори.