Как Доброто място изтъква сексуалността на Елинор

Елинор и нейната сексуалност не са проблем. Въпросът е как се третира нейната сексуалност и най -честата й употреба е да забавлява или забавлява.