Църквата на Сатана е напълно готина със статуята на Сабрина, а не Сатанинския храм

Става объркващо, знаем.