8 задължителни комикса от черни създатели

Перспективата помага да се създаде разбиране. Ето 8 комикса от създатели на черни комикси, които предлагат уникална представа за това как изглежда животът на чернокож в Америка.