Този човек построи плаващо човешко хамстерско колело и се опита да премине през океана

Не можете да ходите по вода, но можете да изградите измислица, която поне ви дава възможност да опитате.