Метафоричната странност на Елза ще остане метафорична във Frozen II

Погледнете защо концепцията за лесбийка Елза беше толкова привлекателна и тихото разбиране защо този главен канон никога нямаше да даде плодове във Frozen II.