Echo Kellum на Arrow казва, че изненадата на г -н Terrific Arrowverse „не е краят“

Къртис Холт ще се върне.