Книга Срещу Flick

Книга срещу Флик: Непрестанната история

Книга срещу Флик: Непрестанната история

Въпреки че е обичан детски филм, авторът на книгата Майкъл Енде смята, че филмът се е отклонил толкова далеч от първоначалната си цел, че се е опитал да спре производството на филма. Наистина ли двамата са толкова различни? Говорим за някои от промените, направени във филма.