Преди Конфедерацията на HBO, този филм придоби същата алт-история по различен начин

Алтернативна история на Гражданската война не е съвсем нова концепция.