15 страховити кукли от филми на ужасите, с които никога не трябва да оставате сами

Без кукли, моля. Никога.