MST3K справочник за престой вкъщи и поток

Това са 30 часа красива, славна змия. Това е, от което светът се нуждае сега.