Съществува ли девета планета? Извънземен свят на 300 светлинни години от нас дава надежда

HD 106906b е странна екзопланета, която има орбита, подобна на тази за предложената Девета планета в нашата собствена Слънчева система.