Дали финалът на „Ходещите мъртви“, сезон 8, дразнеше пристигането на Шепнещите?

Това може да е готино.