Ето как създаваме истински свръхчовеци, като в „Момчетата“

„Момчетата“ е тъмна пародия, но дали правителствата всъщност са се опитвали да създадат свръх войници? Добре...