Дийн Кейн пише „идея“ на Лоис и Кларк, изследвайки родителските умения на Супермен

Какъв баща би бил Супермен? Дийн Кейн работи върху идея да върне Лоис и Кларк: Новите приключения на Супермен, за да отговори на този въпрос