Ден на капитан Пикар: 11 Пикард цитира, че Вселената трябва да живее

Ангажирайте съзнателния си ум с тези 11 безценни парчета от пикардската мъдрост.