Съществуват ли извънземни? Вероятно. Интелигентни ли са? Вероятно не.

Проучване на астронома Дейвид Кипинг предполага, че животът във Вселената е често срещан, но интелигентният живот не е такъв.