Фантастика

Архив на нашите: Как AO3 изгради империя с нестопанска цел и сигурно убежище

Архив на нашите: Как AO3 изгради империя с нестопанска цел и сигурно убежище

Когато фантастичният сайт Archive of Our Own беше създаден и основан през 2007 г., създателите му имаха една цел. Да, те искаха да дадат на създателите собственост върху собствената им работа и свобода на изразяване, но най -важното - те искаха да създадат пространство, независимо от корпоративния надзор.