Книга срещу Флик: Съпругите на Степфорд

Ние изследваме някои от ключовите разлики в многото версии на този вид феминистка приказка за морала.