Убежища в ужас, от кабинета на д -р Калигари до Бедлам и след това

От мълчаливата ера ужасът се е превърнал в „създадения от човека“ ад на убежище в опит да шокира и изплаши, но колко вреден е този страшен филмов троп?