Видео Игри

Преработка или рестартиране? Какво точно трябва да наречем Final Fantasy VII Remake и други подобни?

Преработка или рестартиране? Какво точно трябва да наречем Final Fantasy VII Remake и други подобни?

Оказа се, че римейкът е може би грешната дума за описание на римейка на FFVII. Сега всички в момента се опитват да се борят с това, което и бъдещите игри след него всъщност заслужават да бъдат наречени.